vWD

Von Willebrand´s sjukdom (vWD) är en vanligt förekommande, oftast mild, ärftlig blödarsjukdom hos människor och hundar. Orsaken är avsaknaden av von Willebrand´s faktor (vWF), vilket har en viktig roll i blodets koagulerings process.

Normalt vid en skada som orsakar blödning svarar kroppens komplexa skydds mekanismer. Dessa består av lokala förändringar i de skadade blodkärlen, aktivering av blod celler som kallas blodplättar och blodets koagulerings process. En nedsättning av v Willebrand´s faktor leder till anormal blodplätts funktion och förlängd blödnings tid.
Drabbade hundar har benägenhet till blödning till exempel genom episoder av näsblod, i allmänhet ökande blödnings benägenhet vid skador och operationer.

Tre former av sjukdomen kan urskiljas baserat på koncentrationen och funktionen av von Willebrand´s faktor. Hundar med typ 1vWD (som är den vanligaste formen) har oftast milda till måttlig blödnings avvikelse från det normala beroende på nivån av vWF. De mer ovanliga formerna typ 2 och 3 vWD orsakar alvarlig blödnings sjukdom.

Hur nedärvs von Willebrand´s sjukdom?

Den vanligaste formen (typ1 vWD) tros ha autosomala drag med ofullständig dominans. Detta betyder att det räcker med att en av föräldrarna bär på den sjuka genen för att avkomman kan ärva den, men inte alla avkommor behöver få den i samma grad. Hundar med typ 1 har reducerade men hanterbara värden av vWF (1-60 %) hundar som ärver genen för typ 1vWD från båda sina föräldrar (homozygoter) dör före födsel eller kort därefter.
Typ 2 vWD är relativt ovanlig. Den här formen är autosomal recessiv. Hundar blir endast sjuka om de ärver ner den missbildade genen från båda sina föräldrar som är kliniskt friska men bärare. Sjuka hundar har 0 värde på vWF emedan bärare har 15-60 % av normal nivån. Typ 3 är mycket ovanlig. Den är autosomal resseciv. Blödningsbenägenheten är kraftig hos typerna 2 och 3 vWD.

Vad betyder von Willebrand´s sjukdom för dig och din hund?

Även då många hundar är drabbade av vWD har endast en mindre del av dessa allvarliga problem. Hundarna har benägenhet till näsblod, blödning från tandkött, förlängd blödning vid löpning och valpning. De kan även ha en förlängd blödning från navelsträngen vid födseln eller vid tandlossning när valpen byter mjölktänderna till permanenta tänder.
Kraftig blödning vid operation eller skada är vanligt och kan vara första tecknet på sjukdomen för din hund. Du kan även se blod i urinen eller i avföringen.
De flesta hundar med vWD kan leva ett normalt liv med tillfälliga blödningar som du inte reagerar så mycket på eller som man klarar av att behandla korrekt. Andra sjukdomar eller stress kan förvärra blödnings episoder. Med en sjuk hund är det alltid bäst att rådgöra med veterinär innan man använder några mediciner.
Det finns metoder för att undersöka om hunden har blödarsjuka. Brist på faktor 2 ( v WD typ 1) har påvisats på Boxer och Pinscher. ( källa: Vet. Birgitta Wikström, Hundens sjukdomar, 1993).

Hos Pinschern: Fall av anlagsbärare har konstaterats . Det finns ett DNA test att tillgå för att testa om hunden är frisk eller bärare eller sjuk.

Schema för nedärvning av blödarjuka

 

Frisk hane

Anlagsbärare hane

Sjuk hane

Frisk tik

100% Frisk avkomma

50/50 anlagsbärare/Frisk

100% anlagsbärare

anlagsbärare tik

50/50 anlagsbärare/Frisk

25/50/25 Frisk./anlagsbärare./sjuk.

50/50 anlagsbärare/Sjuk

Sjuk tik

100% anlagsbärare

50/50 Anlagsbärare/Sjuk

100% Sjuk avkomma

Vill du testa din hund för att se om den bär på blödarsjuke- genen kan du kontakta VETGEN i USA. eller LABOKLIN i Tyskland. båda klinikerna utför vWD gentest.Frau Dr. Ines Langbein
oder Herrn Dipl.-Biol. Bernd Dasch, LABOKLIN GmbH und Co.KG in der
Prinzregentenstr. 3 in 97688 Bad Kissingen unter Tel. 0971 / 7236553 oder Fax:
0971 / 7236564 oder Email LABOGEN@t-online.de.